Máme pre vás

Najlepšie služby

OUR BASICS

Transform knowledge
into creative potential.

The company principle of Prague is the collective conception. From the very beginning, the practice has believed in the virtues of exchange, crossing ideas, common effort, shared knowledge and enthusiasm. Prague studio believes in a socially engaged architecture. This approach is nourished by the numerous worldwide achievements made over the last forty years, and by a constant attention to the quality of public spaces and new uses.

SERVICES

This is what we do.

01

Začiatok (osobný prístup)

Architektúra vytvára objekty, ktoré pôsobia a kreujú naše okolie na veľmi dlhú dobu. Podobne je to aj s užívaním stavby. Vzhľadom na náklady, ktoré si stavba vyžaduje, je veľmi málo objektov určených len na krátkodobé užívanie. Preto je dôležitá adekvátna funkčnosť stavby a taktiež jej korektný vplyv na okolie. Aby sa stavba počas svojej životnosti užívala čo najlepšie, musí v čo najväčšej miere spĺňať potreby užívateľa a zároveň preňho vytvoriť priestor s príjemnou atmosférou.

Preto skôr ako začneme konať, spoznávame klienta. Pýtame sa a počúvame, aby sme vytvorili dielo, ktoré bude očarujúcou súčasťou života nášho klienta. Dielo, ktoré bez zbytočných kompromisov zodpovedá jeho funkčným i estetickým požiadavkám. Aby sme vytvorili jedinečný priestor “šitý na mieru”, kde môže klient pohodlne zabávať sa, oddychovať a pracovať. Jeho vlastné miesto na život.

02

Prieskum (hľadanie možností)

Každé miesto má svoj špecifický charakter, svoj genius loci. Utvára ho množstvo vecí, najmä však jeho bezprostredné okolie. Okolitá príroda, les, potok, hory, okolitá zástavba, jej forma a funkcia. Dôležitou súčasťou atmosféry miesta sú aj jeho základné vlastnosti ako orientácia na svetové strany, sklon terénu, nadmorská výška, prístup a mnoho ďalších. Všetky tieto veci dané miesto definujú a dávajú mu svoj charakteristický ráz.

Vždy dbáme na to, aby sme dané miesto čo najlepšie spoznali. Skúmame všetky jeho danosti, hľadáme všetky možnosti, ktoré nám dané miesto ponúka, aby sme ich vedeli v návrhu čo najlepšie využiť v prospech klienta a zároveň, aby bola stavba s miestom v harmónii.

03

Navrhovanie (tvorivý proces)

Kreatívny proces tvorby priestoru je veľmi individuálny. Každý má svoje metódy a postupy pri hľadaní inšpirácie a pri samotnom zhmotňovaní myšlienok a nápadov. Výsledkom je architektonická štúdia, ktorá je nositeľom základnej myšlienky a zároveň určuje samotný výraz diela.

Neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby v našom ateliéri je spoločné hľadanie a vzájomné konzultovanie riešení. Každý nápad je konfrontovaný s rôznymi pohľadmi kreatívneho tímu Dufart, čo pomáha vytriediť tie najlepšie riešenia, v čo najväčšej miere ich zdokonaľovať. Každý náš model, či už digitálny alebo ručne robený, je potom prototypom originálneho riešenia problémov a umožňuje detailný pohľad na ich vplyv na priestorové a funkčné vzťahy návrhu. Vďaka tomu vieme naše nápady upraviť a pretaviť do funkčného diela s jasnou myšlienkou.

04

Komunikácia

Komunikácia medzi klientom a architektom je pre vytvorenie kvalitného diela kľúčová. Je dôležité, aby architekt poznal predstavy svojho klienta, vedel na ne reagovať a vedel zrozumiteľne prezentovať svoje riešenia.

S našimi klientmi vždy komunikujeme počas celého procesu tvorby, tak aby mali prehľad, ktorým smerom sa náš návrh uberá a  my aby sme vedeli ich prípadné pripomienky zakomponovať do návrhu. Vždy sa snažíme vytvoriť dielo, ktoré reflektuje predstavy klienta a zároveň má všetky funkčné aj estetické atribúty. Kvalitná a zmysluplná komunikácia s klientom je preto pre nás ťažiskovým prvkom našej tvorby.

05

Realizácia

Posledným krokom je vždy podrobné zdokumentovanie a detailný popis architektonického a technického riešenia. Návrh zobrazený ako jasný a komplexný celok.

Pri finálnom spracovaní návrhu používame súčasné moderné technológie, ktoré nám umožňujú nájsť nové formy riešení, nové pohľady na problémy, nové myslenie. Využívame príležitosti, ktoré nám moderné technológie ponúkajú a vďaka nim hľadáme efektívnejšie spôsoby navrhovania, prezentácie, ale aj samotnej výroby.